Werkwijze

Na aanmelding per email of telefonisch vindt er een intakegesprek plaats:

1) Intakegesprek:

 • Kennismaking
 • Bepalen wensen en verwachtingen
 • Vaststellen haalbaar doel
 • Lichaamsanalyse ( meten en wegen)
 • Uitleg eetdagboek

2) Tweede gesprek; plan van aanpak:

 • Eetdagboek bespreken
 • Trajectkeuze, tijdsduur, frequentie
 • Wijze van contact, email, persoonlijk

3) Derde gesprek, start persoonlijke begeleiding

 • Gekozen traject starten, consulten en begeleiding via email
 • Start voedingsplan maken n.a.v. eetdagboek
 • Doel verder bespreken
 • Beweegplan

De gesprekken kunnen plaatsvinden bij mij in de praktijk, bij jou thuis of tijdens een wandeling.

De lichaamsanalyse en voedingsanalyse kunnen ook los van een consult plaatsvinden, zie voor meer informatie “Tarieven”.

Reacties van cliënten : klik hier